Program szkolenia


Program szkolenia


Przed rozpoczęciem szkolenia niezbędne jest uzyskanie Profilu kandydata na kierowcę tzw. numeru PKK. W tym celu w urzędzie właściwym, ze względu na miejsce zameldowania należy złożyć następujące dokumenty:

 • wniosek o wydanie prawa jazdy,
 • orzeczenie lekarskie, które stwierdza brak przeciwwskazań do kierowania pojazdami,
 • aktualne zdjęcie,
 • zgodę rodziców lub opiekunów dla kandydatów, którzy nie ukończyli 18 lat.

Przy składaniu dokumentów należy okazać dowód osobisty lub legitymację szkolną z wpisanym miejscem zamieszkania.

Kurs na prawo jazdy można rozpocząć 3 m-ce przed ukończeniem 18 lat.

Miejsca w których można uzyskać nr PKK:

 • Dla mieszkańców powiatu
  Wydział Komunikacji w Starostwie Powiatowym, ul. Konarskiego 1-3 (4 piętro, pok. 403)
 • Dla mieszkańców Bydgoszczy
  Wydział Komunikacji Urzędu Miasta Bydgoszczy, ul. Grudziądzka 9-15 (1 piętro, pok. 109)

Program szkolenia obejmuje:

 1. Szkolenie teoretyczne realizowane jest na sześciu spotkaniach po 5 godzin lekcyjnych. Szkolenie to trwa ok 2 tygodnie. Na pierwszych zajęciach kursanci ustalają z wykładowcą terminy pozostałych zajęć.
 2. Szkolenie praktyczne w wymiarze 30 godzin zgodnie z obowiązującymi przepisami rozpoczynamy po zakończeniu szkolenia teoretycznego. Terminy i miejsce spotkań dostosowujemy do potrzeb kursantów. Z przypadających na szkolenie podstawowe 30 godzin zegarowych nie mniej niż 26-27 przypada na jazdę po Bydgoszczy i plac manewrowy. Pozostałe godziny to jazda poza terenem zabudowanym. Dbając o dobrą formę naszych kursantów do naszych aut nie zabieramy więcej niż dwoje kursantów.
 3. Nauka praktyczna odbywa się na samochodach
  • TOYOTA YARIS IV – wersja egzaminacyjna WORD
 4. Po uzyskaniu odpowiednich umiejętności w prowadzeniu pojazdów i sprawdzeniu przygotowania teoretycznego przeprowadzamy egzamin wewnętrzny po którym kursant zostaje skierowany na egzamin państwowy.
 5. Po zakończonym egzaminie praktycznym wewnętrznym wjeżdżamy z kursantem na plac manewrowy w WORD, na którym będzie zdawał egzamin państwowy.
Ważne dla Ciebie…
 • Jeździmy 7 dni w tygodniu. Na jazdy umawiamy się w miejscach dogodnych dla kursanta.
 • Przed rozpoczęciem jazd będziesz wiedział jaką zdawalność ma instruktor, z którym będziesz jeździł.
 • Nie uczymy parkowania równoległego na trzy zatrzymania i klamkę na krawężniku.
 • Jeździmy nie tylko po dzielnicach, na których najczęściej można spotkać samochody egzaminacyjne.

Formularz kontaktowy

W przypadku pytań związanych z ofertą naszego Ośrodka skorzystaj z zamieszczonego poniżej formularza kontaktowego.

13 + 3 =